Objektif Semasa

Objektif semasa:
  1. Mengumpul maklumat dan sejarah perkembangan sekolah bermula dari tahun 1977
  2. Mengumpul maklumat kakitangan/tenaga pengajar/guru bermula dari tahun 1977
  3. Mengumpul maklumat jumlah pelajar/kelas bermula dari tahun 1977
  4. Mengumpul maklumat pencapaian-pencapaian peperiksaan bermula dari tahun 1977
  5. Membina lamanweb Alumni yg lengkap.
Untuk tujuan ini, anda dialu-alukan untuk memberi sebarang input.

Kirimkan semua maklumat yang anda ada kepada:

alumnimaahadmuar[at]yahoo.com.my   
- (tukarkan [at] kepada "@" - spam protection)